Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over: 

 • Ons aanbod
 • Attesten en formulieren
 • Wat bij een ziekenhuisopname?
 • Visie
 • Globaal Medisch Dossier
 • Informed Consent
 • Privacyverklaring/ GDPR

Ons aanbod

De taak van de huisarts is niet enkel het genezen van ziekten en kwalen. Ook het actief bewaken van uw gezondheid is een belangrijke opdracht. Hierin speelt preventie een belangrijke rol. Daarnaast kent de huisarts de levens- en familiesfeer van patiënten en houdt rekening met medische, sociale en psychische aspecten van ziek zijn.

Ook hiervoor kunt u bij de huisarts terecht:

 • acute problematiek bij kinderen en volwassenen
 • algemene check-up, bloedafnames
 • begeleiden van chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, longziekten...
 • gesprekken bij psychologische problemen
 • seksuele problemen
 • algemene preventieve (kanker)onderzoeken
 • voedingsadvies
 • reisadvies
 • vaccinaties van kinderen en volwassenen
 • gynaecologie: uitstrijkje, pilcontrole en voorschriften, zwangerschapscontrole
 • kleine ongevallen en snijwonden
 • kleine heelkundige ingrepen
 • pre-operatieve onderzoeken
 • bevriezen van wratten
 • begeleiden en organiseren van (palliatieve) thuiszorg
 • doorverwijzingen
 • sportletsels

Attesten en formulieren
Het correct invullen van attesten en formulieren vraagt de nodige aandacht en tijd. Vaak is ook informatie van de patiënt nodig. Daarom worden attesten en formulieren enkel tijdens een raadpleging ingevuld.

Wat bij een ziekenhuisopname?
Geef ons telefonisch een seintje als u wil dat uw huisarts op de hoogte is van uw opname in het ziekenhuis. Nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen is een vervolgconsult bij uw huisarts aangewezen om de verdere aanpak en begeleiding te coördineren.

Visie
Samen met u zorgen wij voor uw gezondheid. Wij bieden geneeskunde die gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en we streven naar een volledige zorg voor uw gezondheid waarin ook uw eigen inbreng, autonomie en wensen belangrijk zijn.

Globaal Medisch Dossier:

 • verhoogde terugbetaling door het ziekenfonds van uw raadpleging bij een van onze artsen
 • centralisatie van uw medische gegevens
 • opvolging na een ziekenhuisopname
 • verhoogde terugbetaling van de raadpleging bij een specialist na voorafgaandelijk consult bij uw huisarts

Uw globaal medisch dossier kan in orde gebracht worden aansluitend op een raadpleging. De inschrijving moet jaarlijks hernieuwd worden.
Wanneer u uw globaal medisch dossier wil verlengen, kan u dit aan de arts vragen. U hoeft hiervoor zelf niets te betalen. De kosten voor het globaal medisch dossier worden rechtstreeks verrekend met uw ziekenfonds. 
U laat steeds best uw e-ID kaart bij ons inlezen wanneer uw GMD verlengd wordt, of wanneer zich een wijziging (bijv. verandering van ziekenfonds) heeft voorgedaan.

Laat jaarlijks, of na elke wijziging, uw e-ID kaart inlezen.


Informed Consent

Klik hier voor de folder over Geïnformeerde Toestemming


Privacyverklaring/ GDPR

De AVG/GDPR is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegenen van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en GDPR.