Ons aanbod

Raadpleging
Uurregeling
Huisbezoeken

Globaal Medisch Dossier

Informed Consent
Attesten en formulieren
Wat bij een ziekenhuisopname?
Praktijkorganisatie
Visie

Ons aanbod

De taak van de huisarts is niet enkel het genezen van ziekten en kwalen. Ook het actief bewaken van uw gezondheid is een belangrijke opdracht. Hierin speelt preventie een belangrijke rol. Daarnaast kent de huisarts de levens- en familiesfeer van patiënten en houdt rekening met medische, sociale en psychische aspecten van ziek zijn.

Ook hiervoor kunt u bij de huisarts terecht:
- acute problematiek bij kinderen en volwassenen
- algemene check-up, bloedafnames
- begeleiden van chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, longziekten...
- gesprekken bij psychologische problemen
- seksuele problemen
- algemene preventieve (kanker)onderzoeken
- voedingsadvies
- reisadvies
- vaccinaties van kinderen en volwassenen
- gynaecologie: uitstrijkje, pilcontrole en voorschriften, zwangerschapscontrole
- kleine ongevallen en snijwonden
- kleine heelkundige ingrepen
- pre-operatieve onderzoeken
- bevriezen van wratten
- begeleiden en organiseren van (palliatieve) thuiszorg
- doorverwijzingen
- sportletsels

Raadpleging
- Alle artsen werken enkel na afspraak. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u hier.
- Wij voorzien voor elke consultatie een kwartier, gelieve dit te respecteren. Indien er 2 of meer personen op raadpleging wensen te komen, vragen wij u om meerdere afspraken te maken.
- Voor bijzondere onderzoeken (bijv. preoperatief onderzoek, ECG, verzekeringsonderzoek, spirometrie...) of een uitgebreider gesprek is meer tijd nodig. Gelieve in dat geval steeds telefonisch contact op te nemen, bij voorkeur rechtstreeks met een van de artsen tijdens de telefonische raadpleging elke dag tussen 13u30 en 14u00.
- Als u een afspraak wil annuleren, doe dit dan zo snel mogelijk. Dit kan via de online afspraken of telefonisch. Uw huisarts kan op deze manier sneller andere patiënten helpen die dringend een dokter willen zien. Wij rekenen u €5 kosten aan bij niet verschijnen zonder bericht.
- Omwille van confidentialiteit worden e-mails, fax- en sms-berichten niet behandeld.
Uurregeling


Voormiddagnamiddag
maandagDr. Nicolaas Vanderhoydonck  Dr. Noortje Van Bourgognie

Dr. Tine Van HaegenborghDr. Mari Thielemans
dinsdagDr. Noortje Van BourgognieDr. Nicolaas Vanderhoydonck

Dr. Wim FlorusDr. Tine Van Haegenborgh
woensdagDr. Mari ThielemansDr. Wim Florus

Dr. Noortje Van BourgognieDr. Mari Thielemans
donderdag   Dr.Tine Van HaegenborghDr. Noortje Van Bourgognie

Dr. Wim FlorusDr. Nicolaas Vanderhoydonck
vrijdagDr. Mari ThielemansDr. Tine Van Haegenborgh

Dr. Nicolaas VanderhoydonckDr. Wim Florus

Huisbezoeken

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.
Een huisbezoek kan telefonisch aangevraagd worden, elke werkdag tussen 8u00 en 10u00.
Huisbezoeken worden enkel afgelegd binnen een afgegrensde regio.

Globaal Medisch Dossier:

- verhoogde terugbetaling door het ziekenfonds van uw raadpleging bij een van onze artsen
- centralisatie van uw medische gegevens
- opvolging na een ziekenhuisopname
- verhoogde terugbetaling van de raadpleging bij een specialist na voorafgaandelijk consult bij uw huisarts

Uw globaal medisch dossier kan in orde gebracht worden aansluitend op een raadpleging. De inschrijving moet jaarlijks hernieuwd worden.
Wanneer u uw globaal medisch dossier wil verlengen, kan u dit aan de arts vragen. U hoeft hiervoor zelf niets te betalen. De kosten voor het globaal medisch dossier worden rechtstreeks verrekend met uw ziekenfonds. 
U laat steeds best uw e-ID kaart bij ons inlezen wanneer uw GMD verlengd wordt, of wanneer zich een wijziging (bijv. verandering van ziekenfonds) heeft voorgedaan.

Laat jaarlijks, of na elke wijziging, uw e-ID kaart inlezen.


Informed Consent

Klik hier voor de folder over Geïnformeerde Toestemming


Attesten en formulieren
Het correct invullen van attesten en formulieren vraagt de nodige aandacht en tijd. Vaak is ook informatie van de patiënt nodig. Daarom worden attesten en formulieren enkel tijdens een raadpleging ingevuld.

Wat bij een ziekenhuisopname?
Geef ons telefonisch een seintje als u wil dat uw huisarts op de hoogte is van uw opname in het ziekenhuis. Nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen is een vervolgconsult bij uw huisarts aangewezen om de verdere aanpak en begeleiding te coördineren.

Praktijkorganisatie
In de Huisartsengroep Zurenborg werken naast de huisartsen ook twee praktijkassistentes.
De artsen houden raadpleging van 9u tot 13u en van 14u30 tot 18u30.
Elke werkdag zijn de artsen telefonisch bereikbaar tussen 13u30 en 14u15.

Visie
Samen met u zorgen wij voor uw gezondheid. Wij bieden geneeskunde die gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en we streven naar een volledige zorg voor uw gezondheid waarin ook uw eigen inbreng, autonomie en wensen belangrijk zijn.